Quy tắc tính diện tích hình thoi

Quy tắc tính diện tích hình thoi hay cách tính công thức tính diện tích hình thoi như thế nào? Cách tính có giống với hình bình hành hay hình vuông không? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy tắc tính hình thoi.

Bài viết liên quan

  • Cách tính đường cao trong tam giác cân, đều, vuông
  • Cách tính diện tích hình tròn có bán kính r
  • Cách tính diện tích hình thoi khi biết góc
  • Công thức tính chu vi đa giác
  • Cách tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật, công thức tính

Hình thoi là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và là hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau, 2 cạnh bên bằng nhau, đồng thời 2 đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường đồng thời là đường phân giác của mỗi góc.

quy tac tinh dien tich hinh thoi

Cách tính diện tích hình thoi

Quy tắc tính diện tích hình thoi

Diện tích của hình thoi được tính bằng nửa tích (1/2) độ dài của hai đường chéo.

Công thức tính diện tích hình thoi là:

S = 1/2 (d1 x d2)

Trong đó:

d1 : là đường chéo thứ nhất.

d2 : là đường chéo thứ hai.

Ví dụ minh hoa cách tính diện tích hình thoi:

Giả sử ta biết công thức tính diện tích hình thoi, tính diện tích của hình thoi đo được hai đường chéo cắt nhau có chiều dài lần lượt là 8 cm và 10 cm. Hỏi diện tích của hình thoi đó là bao nhiêu?

quy tac tinh dien tich hinh thoi 2

Áp dụng theo quy tắc tính diện tích hình thoi, ta có d1 = 8 cm d2 = 10 cm. Ta đưa vào công thức và có kết quả như sau:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (8 x 10) = 1/2 x 80 = 40 cm2

Trên đây là bài chia sẻ về Quy tắc tính diện tích hình thoi khá đơn giản và cơ bản vì những kiến thức này nằm trong chương trình Toán học lớp 4, lớp 5, lớp 8. Bạn cũng có thể tham khảo thêm cách tính đường chéo hình thoi mà hushpage.com đã chia sẻ để xem lại kiến thức trước khi chỉ bảo, hướng dẫn lại cho con em mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *