hướng dẫn chuyển file google drive từ người khác sang của mình

Hướng dẫn copy file Google Drive từ người khác sang của mình

Có rất nhiều hướng dẫn cách copy file trên Google Drive từ người khác sang tài khoản của mình. Tuy nhiên thường các bạn phải cài thêm addon hoặc không copy được file ở dạng bộ nhớ dùng chung.

Hôm nay Hushpage.com sẽ hướng dẫn cách copy file Google Drive từ chủ sở hữu khác về tài khoản của bạn một cách triệt để và thành công 100% ở mọi dạng lưu trữ nhé.

Video hướng dẫn cách copy file Gdrive từ người khác về tài khoản của mình

Mọi người lưu trữ đoạn text này để làm trong quá trình thao tác nhé.

from google.colab import drive
drive.mount(‘/gdrive’)

!curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python –

!ls ‘/gdrive/’

!ls ‘/gdrive/Shared drives/’

!cp -av “/gdrive/Shared drives/” ‘/gdrive/Shared drives/’

Nếu bạn cảm thấy cách này quá phức tạp, thì vẫn có cách làm nhanh hơn cho bạn, đó là dùng addon

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *