Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C

by

Bài số 5 trong khóa học “học c bá đạo” chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong C. Qua bài học này các bạn sẽ nắm được các kiến thức sau:

  • Ngôn ngữ C có những kiểu dữ liệu nào?
  • Cách khai báo kiểu dữ liệu trong C?
  • Phạm vi/ kích thước các kiểu dữ liệu trong C
Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C
Các kiểu dữ liệu trong C, nguồn ảnh: hushpage.com

Riêng với kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (User defined type) chúng ta sẽ học sau nhé.

Bài bạn đang xem: các kiểu dữ liệu trong c

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Video bài học kiểu dữ liệu

Chi tiết nội dung bài học kiểu dữ liệu trong C, bạn vui lòng xem video bài học dưới đây.

Kiểu số nguyên

Tham khảo: Hướng dẫn căn chỉnh tài liệu khi in cho đẹp

Type Kích thước Phạm vi giá trị char 1 byte -128 to 127 hoặc 0 to 255 unsigned char 1 byte 0 tới 255 signed char 1 byte -128 tới 127 int 2 or 4 bytes -32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647 unsigned int 2 or 4 bytes 0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295 short 2 bytes -32,768 tới 32,767 unsigned short 2 bytes 0 tới 65,535 long 8 bytes -9223372036854775808 tới 9223372036854775807 unsigned long 8 bytes 0 tới 18446744073709551615

Kiểu số thực

Type Kích thước Phạm vi giá trị Độ chính xác float 4 byte 1.2E-38 to 3.4E+38 6 chữ số thập phân double 8 byte 2.3E-308 to 1.7E+308 15 chữ số thập phân long double 10 byte 3.4E-4932 to 1.1E+4932 19 chữ số thập phân

Kiểu ký tự

Type Kích thước Phạm vi giá trị char or signed char 1 byte -128 to 127 unsigned char 1 byte 0 to 255

Kiểu void

Kiểu void có nghĩa là “không có giá trị”, nó không được dùng trong khai báo biến thông thường mà được sử dụng để chỉ định kiểu của các hàm không có giá trị trả về. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu này trong tương lai ở các bài học về hàm, con trỏ,…

Souce code của bài học

Xem thêm: Khắc phục lỗi iPhone 6 bị vô hiệu hóa do nhập sai pass nhiều lần

0123456789101112131415161718192021222324252627282930 #include <stdio.h>#include<limits.h> // for int,char macros #include<float.h> // for float,double macros int main(){ char c; short s; int i; unsigned int ui; float f; double d; long long ll; // sizeof printf(“Size of char is %dn”, sizeof c); // Ctrl C, Ctrl V printf(“Size of short is %dn”, sizeof s); printf(“Size of int is %dn”, sizeof i); printf(“Size of unsigned int is %dn”, sizeof ui); printf(“Size of float is %dn”, sizeof f); printf(“Size of double is %dn”, sizeof d); printf(“Size of long long is %dn”, sizeof ll); // Get min_val and max_val of data_type printf(“char ranges from : %d to %dn”, CHAR_MIN, CHAR_MAX); printf(“int ranges from : %d to %dn”, INT_MIN, INT_MAX); printf(“unsigned int ranges from : 0 to %llin”, UINT_MAX);}

Tham khảo thêm bài viết về phạm vi kiểu dữ liệu trong C dưới đây:

Phạm vi giá trị các kiểu dữ liệu trong C/C++

Bài tập thực hành

Tìm hiểu & giải thích về phạm vi kiểu dữ liệu: Ví dụ, tại sao kiểu char lại có phạm vi từ -128 đến 127.

Có thể bạn thích: Những câu nói hay về trẻ mầm non, giáo dục mầm non

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_data_types
  2. https://www.studytonight.com/c/datatype-in-c.php/

Viết một bình luận